Новини

Інформує Бродівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області

06/05/2021

 Дотримання норм Закону 1072 допоможе позбутися пені і штрафів

       Головне управління ДПС у Львівській області нагадує платникам про можливість скасування штрафних санкцій та пені. Дана норма запроваджена Законом України від 04.12. 2020 року № 1072-ІХ. Відповідно до п. 23 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу для того, щоб скористатися можливістю скасування платнику податків штрафних санкцій та пені, такому платнику необхідно:

- написати до контролюючого органу заяву;

- сплатити до 10 червня 2021 року основну суму податкового боргу;

- не допускати виникнення нових податкових боргів з поточних зобов’язань.

За умови виконання платником перелічених умов, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими, будуть скасовані у порядку визначеному для списання безнадійного податкового боргу.

Вказані норми не поширюються на: 

- великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним п.п. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 ПКУ;

- осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

- осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

- банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

- осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

Заяву до податкового органу можна подати скориставшись послугами Електронного кабінету. 

Застосування штрафних санкцій за порушення порядку подання об’єднаної звітності

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що з 01 січня 2021 року платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язані подавати звітність з ЄСВ у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України.

Нагадуємо, за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою вищезазначеної звітності накладаються штрафи, передбачені за порушення порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків, у розмірах та порядку, встановлених ст. 119 ПКУ, а саме:

неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 2040 гривень. Одночасно повідомляємо, що за вчинені порушення, впродовж дії карантину, штрафні санкції не застосовуються.

Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, якщо недостовірні відомості або помилки в податковій звітності про суми доходів, нараховані (сплачені) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог статті 50 ПКУ.

Зазначений порядок застосування штрафних санкцій встановлений Законом України від 19 вересня 2019 року № 115-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб».

Звертаємо увагу, що з 01 січня 2021 року набули чинності зміни до ПКУ, внесені, зокрема Законом України від 19 вересня 2019 року № 116-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб», згідно з якими:

- податкові агенти – платники ЄСВ зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум ЄСВ, з розбивкою по місяцях звітного кварталу до контролюючого органу за основним місцем обліку. Розрахунок подається лише в разі нарахування таких доходів фізичній особі податковим агентом, платником ЄСВ протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається. За відокремлений підрозділ юридичної особи, який не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок подає юридична особа – до контролюючого органу за основним місцем свого обліку (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ);

- фізичні особи – підприємці подають річну декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ. У цій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності вони мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми ЄСВ, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону (п. 177.11 ст. 177 ПКУ);

- єдинники першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку в строк, установлений для річного податкового (звітного) періоду. У цій декларації слід відобразити обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, передбачені п. 295.1ст. 295 ПКУ, а також відомості про суми ЄСВ, нарахованого, обчисленого і сплаченого  в  порядку,  установленому законом для цієї категорії платників (п. 296.2 ст. 296 ПКУ);

- єдинники третьої групи (фізичні особи) у складі декларації платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року подають також відомості про суми ЄСВ, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для цієї категорії платників, у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (п. 296.3 ст. 296 ПКУ).

Щодо особливостей звільнення від оподаткування ПДВ операцій, які здійснюються в рамках реалізації проектів, що фінансуються НТО

ДПС України з метою застосування норм Податкового законодавства у частині оподаткування ПДВ, враховуючи положення Угоди між Урядом України та Організацією Північноантлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні, ратифікованої Законом України від 04.02.2016 року №989-VIII, надала роз’яснення щодо особливостей звільнення від оподаткування ПДВ операцій, які здійснюються в рамках реалізації проектів, що фінансуються НТО.

Відповідно до статтей 25, 26 Угоди проекти, що фінансуються НАТО, в тому числі їхні активи, доходи та інше майно (яким володіє реципієнт або інша особа від імені реципієнта) звільняються від:

усіх прямих і непрямих податків; разом з тим, ні НАТО, ні реципієнт не будуть претендувати на звільнення від податків і платежів, які пов'язані з оплатою комунальних послуг;

усіх митних та інших зборів і кількісних обмежень на ввезення та вивезення щодо товарів, які ввозяться або вивозяться у зв'язку з або на підтримку проекту, що фінансується НАТО; товари, що ввозяться відповідно до цього звільнення не повинні відчужуватися шляхом їх продажу або дарування в Україні, за виключенням умов, затверджених Урядом України;

усіх митних зборів та інших зборів та/або кількісних обмежень на ввезення та вивезення щодо публікацій, пов'язаних з проектом, що фінансується НАТО.

Реципієнт означає будь-яку юридичну або фізичну особу, розташовану або яка проживає н Україні, яка одержує конти та/або обладнання в рамках проекту, що фінансується НАТО,

Реципієнтам дозволяється укладати прямі контракти на придбання товарів, послуг і будівництва з будь-якого джерела всередині і за межами України щодо проекту, що фінансується НАТО. Такі контракти, товари, послуги і будівництво не підлягають сплаті мит, податків, податку на додану вартість та інших платежів в Україні. Товари, послуги і будівництво, набуті відповідно до цього положення, не повинні відчужуватися шляхом їх продажу або дарування в Україні, за виключенням умов, затверджених Урядом України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу. Пунктом 197.11 статті 197 ПКУ передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, зокрема, операцій з:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги ( далі - МДТ), яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

ввезення на митну територію України майна як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Порядок залучення, використання МТД затверджено КМ України від 15.02.2002р. №153. При цьому, дія Порядку №153 не поширюється на проекти, які фінансуються Організацією Північноантлантичного договору (НАТО) відповідно до Угоди.

Станом на 19.04.2021 року чинними є довідники пільг ДПС: Довідник №103/1 та Довідник №103/2.

За звільненнями від оподаткування ПДВ операціями постачальники (платники ПДВ) зобов’язані складати податкові накладні та реєструвати їх в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни з урахуванням вимог Положення №1307 від 31.12.2015, із змінами та доповненнями.

Враховуючи вищенаведене, за умови дотримання вимог, визначених Угодою та ПКУ, звільненню від оподаткування ПДВ підлягають операції з постачання товарів/послуг у рамках реалізації проектів, що фінансуються НАТО, у т.ч. прямих контрактів на придбання товарів, послуг і будівництва з будь-якого джерела всередині і за межами України щодо проектів, що фінансуються НАТО.

Детальніше у листі ДПС України № 10196/7/99-00-21-03-02-07 від 29.04.2021 року.

Як подати уточнюючий Розрахунок та який порядок уточнення показників додатка 4ДФ до Розрахунку

Бродівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області повідомляє, що порядок подання об`єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ затверджені наказом Мінфіну України від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу від 15.12.2020 № 773).

Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника.

При цьому Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.

Коригування показників додатка 4ДФ до Розрахунку проводиться таким чином:

1) у розд. I:

для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати «1» - на виключення рядка;
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати «0» - на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 10 указується «1» - рядок на виключення, а в другому – «0» - рядок на введення;

2) у розд. II:

у рядку «Оподаткування процентів» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів – виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею – виключення3» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Військовий збір» під час проведення коригування показників додатка 4ДФ до Розрахунку за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується.
Докладніше в Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 103.25.

Порядок та термін реєстрації програмних РРО

Бродівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) складається Заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО (J/F 1316602) (далі – реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО). Реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків до фіскального сервера засобами Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.

Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.

Про результати обробки реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:
у день отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО, надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);

не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО надійшла після 16.00 робочого (операційного дня).

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області

 

 

Зелений агресор – амброзія полинолиста

06/05/2021

Амброзія полинолиста (Ambrosia)  – це однорічний карантинний бур’ян заввишки 20- 250 см, що належить до родини Айстрових. За зовнішнім виглядом амброзія схожа на коноплі, а за розмірами і формою листків нагадує полин гіркий (звідки і назва “полинолиста”). Міцною кореневою системою проникає в грунт до 4 метрів, зневоднюючи і виснажуючи його. При середній густоті рослина забирає з одного гектару землі до 2 тис. тонн води.

Батьківщиною Амброзіїї вважається Північна Америка, де сьогодні існує понад 30 видів цього бур’яну. На територію Європи  вона була завезена разом з насінням конюшини та жита. Перші поодинокі дикорослі популяції невідомої рослини з’явилися ще в 1914 – 1918 роках, і лише в 1925 році у визначниках України з’явився один із видів цієї рослини – амброзія полинолиста. Нині вона поширена в більшості областей України.

Розмножується амброзія насінням, яке визріває у серпні-вересні, легко обсипається, засмічуючи грунт. Одна рослина може дати до 100 тисяч зернят, які здатні проростати ще 10-15 років після визрівання. Проростає насіння у кінці квітня на початку травня, з середини серпня до кінця жовтня амброзія цвіте.

До грунтів амброзія невибаглива і може рости на будь–якому субстраті. Посуха їй не шкодить, оскільки коріння сягає глибини чотирьох метрів. Як чужинка, амброзія не має природних ворогів, її не їдять тварини. Як справжній «зелений агресор» ця рослина успішно витісняє гравілат, вероніку, злаки, подорожник, ромашку, череду та інші рослини, які прикрашають ландшафт.

За останні роки поширення амброзії в Україні – справжнє лихо. Для багатьох регіонів це стало проблемою державного рівня.

Збільшуючись, вогнища цього бур’яну не тільки пригнічують розвиток сільськогосподарських культур, але й спричиняють алергійні захворювання людей у період цвітіння – підвищується температура, течуть сльози, буває коньюктивіт, погіршується зір і може викликати набряк легенів. В цей період від амброзійного пилку страждають астматики, у них загострюються приступи бронхіальної астми.

Як же ж треба боротися з амброзією?

Заходи з її знищення мають бути не одноразовими, а постійними. Треба не допускати її масового розмноження. Система захисту як складова загального агротехнічного комплексу прийомів по вирощуванню сільськогосподарських культур передбачає застосування різних методів: карантинних, агротехнічних, механічних та хімічних заходів.

Карантинні заходи: контроль за фітосанітарним станом підкарантинної продукції, сертифікація такої продукції, локалізація вогнищ бур’яну, запровадження і скасування карантинного режиму.

Впровадження карантинного режиму передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію вогнищ амброзії і попередження її подальшого розповсюдження. Ведеться суворий карантинний контроль, визначаються необхідні методи боротьби.

Перше обстеження полів навесні проводять після сівби до появи сходів ярих культур, а подальші у період від з’явлення сходів висотою 12- 15 см. Посіви озимих культур обстежують на початку фази кущення та навесні до фази повного кущення.

Друге обстеження полів проводять перед збиранням врожаю або зразу після цього з метою планування способів осіннього та весняного передпосівного обробітку грунту і застосування гербіцидів.

Агротехнічні заходи: старанно очищається посівний матеріал від насіння амброзії, проводяться лущення стерні, періодична глибока оранка, досходова культивація. На полях найкращий захист від цієї рослини забезпечують культури суцільного посіву, що формують потужну листостеблову масу — озимі пшениця, жито, ячмінь, тритікале.

Механічне скошування рослин амброзії полинолистої задля її знищення не ефективне. До знищення рослини призводить лише її викорінення, бо після підрізання стебла рослина здатна до швидкого відтворення наземної частини, причому утворює декілька продуктивних стебел.

Також доречним є застосування хімічних методів боротьби – гербіцидів. Хімічні заходи здійснюють у великих господарствах особи, які мають спеціальну фахову освіту. Фермери та господарі присадибних ділянок повинні точно дотримуватися регламентів, зазначених у спеціальних рекомендаціях, інструкціях. Використовують препарати, які є у «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Відповідальні за виконання заходів по боротьбі з карантинним бур’яном – райдержадміністрації , органи місцевого самоврядування, які мають передбачати в місцевих бюджетах кошти на проведення боротьби з амброзією.

ЗНИЩУЙТЕ АМБРОЗІЮ ПОЛИНОЛИСТУ – НЕБЕЗПЕЧНИЙ КАРАНТИННИЙ БУР’ЯН!

Головний спеціаліст відділу карантину рослин  

Управління фітосанітарної безпеки

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській обл.                  

І.В.Надорожний

УРЯД ПІДТРИМУЄ БІЗНЕС ТА НАСЕЛЕННЯ В “ЧЕРВОНИХ” ЗОНАХ

05/05/2021

З 19 квітня підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування регіону, в якому вони працюють, в “червоній” зоні, можуть подавати заяви на отримання допомоги від держави у сумі 8 тис. грн. Заяву на отримання допомоги можна подати на Порталі або у застосунку Дія. 

“Уряд розробив комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовуватись у співпраці з місцевими органами. Попередня програма виплат, яка діяла під час “карантину зимових канікул” була дуже успішна. Нею скористалися 470 тис. людей та отримали виплати на суму 3,8 млрд грн. Закликаємо підприємців і працівників знову активно реєструватись і отримувати допомогу”, - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. 

Гарантовану допомогу у 8 тисяч гривень можуть отримати:

 1. наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

 • основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони;

 • організація, у якій працює працівник, нарахувала за нього ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу;

 • середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць 

 • найманий працівник не працює за сумісництвом.

 1. ФОПи, якщо:

 • основний КВЕД на останній день попереднього місяця віднесено до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони;

 • зареєстровані понад 3 місяці;

 • сплатили ЄСВ не менше, ніж за 6 місяців у 2020 році;

 • підприємницька діяльність яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому у відповідному регіоні запроваджені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, не припинена;

 • якщо, він не є одночасно найманим працівником.

До переліку основних видів діяльності, щодо яких застосовуються протиепідемічні обмеження, що призводять до  тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких працюють застраховані особи, та фізичних осіб - підприємців в разі потрапляння регіону в “червону” зону включено, зокрема:

 • роздрібну торгівлю в спеціалізованих магазинах:

 • комп’ютерами, програмним забезпеченням, побутовими електротоварами;

 • взуттям, шкіряними виробами, текстилем, килимами;

 • будматеріалами, меблями, товарами для дому;

 • книгами, аудіо- та відеозаписами;

 • іграшками, спортінвентарем;

 • годинниками, ювелірними виробами;

 • роздрібну торгівлю деталями та приладдям для автотранспорту; 

 • роздрібну торгівлю з лотків і на ринках;

 • діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

 • демонстрацію кінофільмів;

 • функціонування бібліотек та музеїв; 

 • театральну та концертну діяльність;

 • діяльність спортклубів, фітнес-центрів.

З повним переліком КВЕД, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, можна ознайомитись тут

Коли подавати заяву та як отримати допомогу

Подати заяву на отримання допомоги від держави у 8 тис. грн можна  впродовж 30 днів з дня запровадження правил “червоної” зони в регіоні, де ФОП або найманий працівник здійснюють діяльність. Якщо цей регіон було віднесено до “червоної” зони протягом лютого-березня 2021 року,  заяву потрібно подати до 18 травня 2021 включно.  

Подати заяву на допомогу можна на Порталі або у застосунку Дія.

Для отримання послуги на Порталі Дія потрібно:

 1. Зареєструватись чи авторизуватись в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

 2.  У розділі «Послуги» обрати «Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам».

 3. Дія автоматично перевірить ваші дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби України на відповідність умовам виплати.

 4. Обрати регіон, у якому провадите діяльність. 

 5. Підтвердити своє поточне місце роботи.

 6. Ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.

 7. Перевірити та надіслати сформовану заяву.
  Після виконаних дій очікуйте повідомлення про зарахування виплати.

Для отримання послуги  у мобільному застосунку Дія потрібно:

 1. У розділі «Послуги» натиснути “Отримати допомогу”.

 2. Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України на відповідність умовам отримання допомоги.

 3. Обрати регіон, у якому провадите діяльність.

 4. Підтвердити своє поточне місце роботи.

 5. Ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. 

Після виконаних дій очікуйте повідомлення про обробку заяви.

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту рішення Бродівської міської ради «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки»

30/04/2021

Відповідно до абзацу першого пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою встановлення місцевих податків і зборів на території Бродівської міської територіальної громади Львівської області фінансовим управлінням Бродівської міської ради спільно з відділом  архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Бродівської міської ради розроблено проект рішення Бродівської міської ради «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки», що визначає елементи, в тому числі ставки, плати за землю.

Проект рішення Бродівської міської ради «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки»  та аналіз регуляторного впливу до проекту  рішення Бродівської міської ради  оприлюднено на офіційному сайті Бродівської міської ради:

https://mrbrody.gov.ua/проекти рішень 

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань,  приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення Бродівської міської ради «Про встановлення ставок орендної плати за  земельні ділянки» та аналізу регуляторного впливу до вказаного проекту рішення, тобто до 28 травня 2021 року.

Пропозиції та зауваження приймаються в усній та письмові формі фінансовим управлінням Бродівської міської ради за адресою 80600, Львівська область, м.Броди, пл. Ринок, буд. 1 та за телефоном: 0326643248.

Письмові зауваження та пропозиції надсилайте  на адресу: 80600, Львівська область, м.Броди, пл. Ринок, буд. 1 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Шкідники ріпаку навесні. Захист бджіл від отруєнь.

29/04/2021

    В нашому районі з двох форм ріпаку (озимого і ярого) вирощують в основному озимий. Для  отримання  високих  урожаїв  необхідно  захистити  ріпак  від  шкідників та хвороб.

Виявивши шкідників у кількостях, що наближаються до порогу шкодочинності: ріпакового квіткоїда - 3-4 жуки на одну рослину, стеблового прихованохоботника - 3-6 жуків на 25 рослин, капустяного білана (2 особини на 1 м2), хрестоцвітих блішок (5 особин на 1 м2), ріпакового пильщика (2 шт. на 1 м2) потрібно використовувати якісні інсектицидні препарати, такі як Моспілан, р.п. 0,12 кг/га; Біскайя 240 OD, о.д. 0,25 л/га; Вантекс, мк.с. 0,04-0,06 л/га; Децис Профі 25 WG, в.г. 0,07 л/га; Карате Зеон 050 CS, к.с. 0,15 л/га; або аналоги.

   Крім того, повсюдно продовжується розвиток фітопатогенів озимого ріпаку: пероноспорозу, альтернаріозу і фомозу. Проти захворювань у ранньовесняний період на ріпаку застосовують фунгіциди (ютака, СЕ, 1,2-1,4 л/га; тілмор 240 ЕС, КЕ, 0,9-1,0 л/га; ретардин, в.г., 0,4-0,5 л/га, або інші).

Технологія вирощування ріпаку передбачає запилення бджолами під час цвітіння, що значно підвищує його урожайність. Останніми роками від неправильного і несвоєчасного застосування хімічних препаратів було допущено масове отруєння бджолиних сімей, частина з яких загинула. Пасічники понесли при цьому великі матеріальні збитки.

Профілактика отруєння бджіл базується на суворому дотриманні регламентів застосування токсичних для бджіл речовин. Для попередження отруєння пестицидами бджіл на ріпакових полях та інших квітучих рослинах , відповідно до ст. 37 Закону України «Про бджільництво», керівникам господарств необхідно не пізніше, ніж за три доби до початку хімобробки, попередити пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до 10 (десяти) кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється місце, час і спосіб проведення обробки, назва пестициду, ступінь і строк дії токсичності препарату, а також вказується час ізоляції бджіл. Обробки проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові і вечірні години. Не допускають обробку квітучих медоносів під час масового льоту бджіл.

Застосування пестицидів регламентується Державними санітарними правилами ДСП8.8.1.2.001-98. Асортимент, норми, кратність застосування пестицидів і агрохімікатів повинні відповідати «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» і доповнень до «Переліку». Всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні (після 21) години. Як виняток, у похмурі і прохолодні дні допускається проведення обробок у денні години. Завчасно, але не менше, ніж за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарства сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь і об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи. Обприскування проводяться при швидкості вітру 3-4 м/с. 3абороняється залишати пестициди і агрохімікати без охорони в місцях застосування.

 

О.Забужна, державний фітосанітарнний інспектор

Інформує Бродівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області

23/04/2021

Нова форма звітності для підприємців - платників єдиного податку

     Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що підприємці – платники єдиного податку 3 групи звітуватимуть за І квартал 2021 року за новою формою декларації платника єдиного податку, затвердженою наказом МФУ від 19.06.2015№578. Граничний строк подання - 11.05.2021 року.

     Суб’єкти господарювання, які мають найманих працівників до 11 травня повинні подати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за оновленою формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 15.12.2020 року № 773.

 Без пені та штрафів — основну суму боргу необхідно сплатити до 10 червня

      Головне управління ДПС у Львівській області  повідомляє, що Законом України від 04.12.2020 № 1072 -IX внесено зміни до Податкового кодексу (підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення», п.23 ), якими передбачено прощення платнику податків штрафних санкцій та пені, що мають застосовуватися при виникненні податкового боргу. Для того, щоб скористатися такою можливістю, платнику необхідно:

- написати до контролюючого органу заяву;

- сплатити до 10 червня 2021 року основну суму податкового боргу;

- не допускати виникнення нових податкових боргів з поточних зобов’язань.

       За умови виконання платником перелічених умов, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими, будуть скасовані у порядку визначеному для списання безнадійного податкового боргу.

       Дана норма Податкового кодесу (підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення», п.23 ) розповсюджується на всіх платників податків, крім:

- великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним пп. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 ПКУ;

- осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

- осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

- банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

- осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

         Подати до податкової служби заяву платник податків може скориставшись послугами Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua).

Код УКТ ЗЕД підакцизного товару - обов'язковий реквізит фіскального чеку 

     Бродівська ДПІ   ГУ   ДПС у Львівській області   нагадує, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та/або через програмні РРО (далі – ПРРО) для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості.

 

Підакцизні товари (продукція) - це товари за кодами згідно з  УКТ ЗЕД на які Податковим кодексом встановлено ставки акцизного податку.

У разі проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмних РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості до суб’єктів господарювання, за рішенням контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 7 ст. 17 Закону №265 (у редакції Закону № 128)).

             Змінено форми податкової звітності, що подається податковими агентами

        Головне управління   ДПС у Львівській області повідомляє, що з 01 квітня СГД, які мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов'язані подавати щоквартально податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) (далі – Розрахунок), до контролюючого органу за основним місцем обліку. Форма та порядок заповнення затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4  (у редакції наказу від 15.12.2020 р. № 773).

         При цьому, у разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку (п.п. «б» п. 176.2. ст.17 Кодексу).

       Серед інших змін запроваджено новий реквізит «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад». При заповненні зазначеного реквізиту слід керуватись наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 (в редакції наказу від 12.01.2021 № 3), яким затверджено «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад».

     Відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку, зазначений реквізит заповнюється в рядку 032 Розрахунку, де зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ.

       Водночас заповнення коду Кодифікатора також передбачено в додатку 4ДФ до Розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – Додаток 4ДФ), а саме в рядку 032.

     Отже у разі, якщо юридична особа виступає у якості податкового агента за відокремлений підрозділ не уповноважений сплачувати податок, така юридична особа стає на облік як платник податку за неосновним місцем обліку та заповнює окремий Розрахунок за такий підрозділ із зазначенням коду Кодифікатора, який відповідає місцезнаходженню такого підрозділу.

Про свої доходи вже прозвітували  69 жителів Бродівщини

        Кампанія  декларування громадянами доходів, яка розпочалась  1 січня  поточного року, добігає до завершення. Свій громадянський обов’язок щодо декларування доходів, отриманих  у 2020 році, вже виконали 69 мешканців Бродівщини, які задекларували 4699 тис. гривень. За поданими деклараціями визначено до сплати 277,0 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 101 тис. грн. військового збору. Про це повідомила  начальник Бродівської ДПІ Ганна Богуцька .

Наголошено, що Податковим кодексом визначено категорії громадян, які зобов’язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи, зокрема:

- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався;

- доходи від особи, яка не є податковим агентом (наприклад від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільськогосподарської продукції фізичним особам та інші);

- доходи у вигляді спадщини  та подарунків від осіб, які не є членами сім’ї  І та ІІ ступеня споріднення;

- доходи від продажу інвестиційних активів; іноземні доходи та деякі інші, в передбачених Кодексом випадках.

Способи подачі декларації:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі.

В умовах карантинних заходів, оптимальним варіантом є  направлення декларації засобами електронного зв’язку. Для цього можна скористатися сервісом ДПС «Електронним кабінетом» (ЕК для громадян), який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації. Граничний термін для обов`

язкового подання такої  декларації за звітний 2020 рік – 30 квітня.  Декларацію з метою реалізації права на податкову знижку можна подати протягом року - до 31 грудня п.р. включно.

    Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області

 

Помер голова Золочівської районної ради Ігор Криськів

18/04/2021

Сьогодні відійшов у вічність голова Золочівської районної ради Ігор Миколайович Криськів.

Бродівський міський голова, депутатський корпус, виконавчий комітет та працівники Бродівської міської ради схиляють голову у глибокій скорботі.
Розділяючи біль втрати, висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та колегам.

На жаль, словами важко загоїти на серці страшну рану від втрати, важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце, проте світлі спогади про цю людину, завжди будуть сильнішими за смерть.

Вічна пам’ять та Царство Небесне!

До Дня охорони праці

16/04/2021

28 квітня щорічно в Україні відзначають День охорони праці.


Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до проблеми безпеки людини на робочому місці. Через пандемію COVID-19 Всесвітній день охорони праці у 2021 році присвячений питанню зміцнення національних систем безпеки та здоров’я на роботі (БЗР). Головною метою державної політики України у сфері охорони праці є збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Девіз Дня охорони праці у 2021 році:
«Передбачати, готуватися та реагувати на кризу – інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки і здоров’я на роботі».
Кожна людина, яка працює на виробництві, підпадає під певні ризики, починаючи від найбільш небезпечних секторів економіки, якими є промислове виробництво (вугільна промисловість, лісове господарство, будівництво та інші) і закінчуючи відносно безпечною сферою послуг.

Впродовж 2020 року управлінням ВД Фонду у Львівській області взято на облік 239 нещасних випадків, в яких потерпіло 245 осіб, з них 26 – зі смертельним наслідком. Зокрема,
у добувній промисловості (на підприємствах вугільної галузі) сталося 94 нещасних випадки, в т. ч. 3 – зі смертельним наслідком,
на підприємствах лісової галузі – 8 випадків, в т. ч. 6 – зі смертельним наслідком, у будівництві – 15 випадків, в т. ч. 6 – зі смертельним наслідком.
В тому числі у Бродівському відділенні УВД ФСС України у Львівській області обліковано 34 нещасних випадки, в яких потерпіло 35 осіб, з них 2 зі смертельними наслідками, 2 особи отримали інвалідність.
Причинами настання нещасних випадків у 84% були організаційні, а саме – порушення трудової і виробничої дисципліни, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту та інші.
Статистичні дані вказують на те, що випадки травматизму на виробництві відбуваються саме тоді, коли роботодавець не приділяє уваги питанню безпеки на робочих місцях, працівники нехтують елементарними правилами виконання робіт, не знають своїх обов’язків, що закріплені у інструкціях з охорони праці.
У зв’язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2, у 2020 році захворіло більше 3,8 тисяч медичних працівників.

Бродівське відділення УВД ФСС України у Львівській області звертається до роботодавців Бродівщини щодо
створення на підприємствах безпечних та нешкідливих умов праці,
дотримання санітарних норм та правил у виробничому процесі,
забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.
Закликаємо всіх долучитися до відзначення Дня охорони праці в Україні дієво, забезпечувати широку інформаційну кампанію задля захисту та збереження життя і здоров’я працівників.

Please publish modules in offcanvas position.