Інформує Бродівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області

Інформує Бродівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області

Середа, 06 жовтня 2021 13:56

                                                   Реєстрація ПРРО: що потрібно знати?

Головне управління   ДПС  у  Львівській області   повідомляє платників про алгоритм дій при реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій.

Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій, має перебувати на обліку в контролюючому органі.

Окрім того, на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу.

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316603), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій. Таким чином, після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.     

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261).

                                                        Нові довідники податкових пільг 

Державна податкова служба України  станом на 01.01.2021  оновила Довідник податкових пільг №105/1, що є втратами доходів бюджету та Довідник інших податкових пільг №105/2 ( https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html)

Довідники містять інформацію про перелік пільг із податку на прибуток, ПДВ, плати за землю, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг. Облік податкових пільг ведеться на підставі податкової звітності.

                               

           Фізичні особи можуть сплатити податки та збори в Електронному кабінеті

За допомогою Електронного кабінету на офіційному вебпорталі ДПС України (https://cabinet.tax.gov.ua) платники податків мають можливість реалізовувати низку власних прав та обов’язків, що визначені Податковим кодексом і іншими законами. Зокрема, переглядати інформацію, яка збирається, використовується та формується контролюючими органами а також має можливість отримати потрібний документ, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу та їх копіювання. Платник податків в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату. Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету надає можливість фізичним особам після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти.

 

                                              Практикум у Бродівській ДПІ

 

Працівники Бродівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області продовжують інформувати громадян щодо особливостей проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету. Так, на черговому практикумі роз’яснено, що  з 01.09.2021 року в Електронному кабінеті платника реалізовано форму Декларації, яка подається особисто декларантом в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Для того, щоб подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, декларанту необхідно дотримуватися визначеного алгоритму дій, а саме:

1)  Обрати Електронний кабінет платника.

2) Пройти електронну ідентифікацію онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

3) Створити у приватній частині “Електронного кабінету для громадян” “Одноразову (спеціальну) добровільну декларацію”.

4) Обрати необхідний для заповнення розділ у екранній формі декларації.

5) Заповнити розділи декларації.

6) Поставити обов’язкові позначки та відмітку про наявність додатків.

7) Прикріпити скановані копії необхідних документів та зберегти декларацію після успішного заповнення усіх необхідних розділів.

8) Підписати декларацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

9) Відправити підписану декларацію.

 Також звернуто увагу платників на те, що в Електронному кабінеті платника забезпечено автоматичне заповнення платіжного доручення  на підставі даних платника, інформації про бюджетні рахунки.

Податкова амністія передбачає звільнення від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності

Бродівська  ДПІ   повідомляє, що подача одноразової (спеціальної) добровільної декларації  є правом, а не обов’язком фізичної особи. Декларант, який сплатив у повному обсязі суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у встановлених  порядку, строки та розмірі, а також виконав інші вимоги, передбачені законодавством звільняється від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності.

А саме до декларанта, не можуть:

1) застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в Декларації активів за будь-який період до 1 січня 2021 року (у межах складу та вартості активів фізичної особи, зазначених в Декларації як об’єкт і база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212-1 Кримінального кодексу України. Суми, щодо яких сплачено збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, вираховуються з установлених критеріїв для цілей кваліфікації правопорушення як кримінально караного діяння щодо активів фізичної особи, які були відображені (у межах складу та вартості) в Декларації;

2) розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також за статтями 155-1, 162, 162-1, 163-1 (щодо самозайнятої особи), 163-2 (щодо самозайнятої особи в частині сплати єдиного податку та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), 163-4 (щодо самозайнятої особи), 163-15 (щодо самозайнятої особи), 164 (щодо самозайнятої особи), 164-1, 164-2 (щодо фізичної особи - підприємця), 165-1 (щодо самозайнятої особи), 166-6 (щодо самозайнятої особи) Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо такі правопорушення пов’язані з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в Декларації об’єктів декларування до 1 січня 2021 року (у межах складу та вартості активів, зазначених в Декларації як об’єкт і база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування).

 Буський сектор організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС у Львівській області 

Please publish modules in offcanvas position.