Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

П'ятниця, 16 листопада 2018 16:33

На виконання рішення Виконавчого комітету Бродівської міської ради від 16.11.2018 року №299  , Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку»

Виконавчий комітет Бродівської міської ради, оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Броди:

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу – Виконавчий комітет Бродівської міської ради, , 80600, Львівська обл., м. Броди, пл.Ринок 20, тел.(03266) 4 -40- 35.

2.Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Сторожинський Б.Б.–  головний спеціаліст виконавчого комітету Бродівської міської ради, (066) 78-32-151

Горбаль Р.М.– головний спеціаліст виконавчого комітету Бродівської міської ради (066) 435-45-25.

 3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

3.1 Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;

3.2.Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

3.3.наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

3.4.Фінансова спроможність учасника конкурсу;

3.5.Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

 Ціна послуги, що включає винагороду управителю та   витрати    на  утримання  і   проведення   ремонту спільного   майна   та   прибудинкової  території  багатоквартирного будинку з розрахунку на 1 м2 загальної площі об’єкта конкурсу (житлового або нежитлового приміщення). При цьому фонд оплати праці разом з витратами на утримання адміністрації не повинен перевищувати 65% зазначеної ціни.

Максимальна кількість– 35 балів.

Ціна послуги з управління будинком  подається на кожен багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо, із занесенням даних тільки в один із додатків до конкурсної документації  в електронному  форматі Excel та в паперовому вигляді.

Матеріально-технічна база - в межах  м. Бродів.

Максимальна кількість – 15 балів:

При оцінюванні перевага надається власникам спеціалізованої техніки та обладнання, інструментів. Також враховується чи у справному стані вони. Техніка та обладнання можуть бути орендованими.

 Наявність персоналу, що забезпечує належне утримання будинків                                         Максимальна кількість – 15 балів:

а) кількість працівників (штатний розпис усіх працівників за професіями, або перелік найманих працівників)

. Досвід роботи конкурсанта з обслуговування та управління будинками

Максимальна кількість – 20 балів:                                         

 Фінансова спроможність конкурсанта                Максимальна кількість – 15 балів:

а) стан виконання зобов’язань суб’єктом господарювання (відсутність (наявність) заборгованості перед іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі прострочена, бюджетом, найманими працівниками тощо)

Максимальна кількість балів за всіма  критеріями        100 балів.

4.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання;

Для Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, в якій зазначають:

Фізичні особи підприємці – прізвище, ім'я, побатькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта.

Юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

Копії:

- статуту (або іншого установчого документа на підставі якого діє учасник);

- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності у сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код 68.32).

Розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить в об’єкт конкурсу -кошторис витрат.

Довідку відповідних органів державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України.

Довідка про наявність персоналу довільної форми що містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).

Довідки у довільній формі, що містять інформацію:

 Про технічний потенціал підприємства (одиниць спеціалізованої техніки та обладнання за функціональним призначенням, інструментів та інвентарю, яке перебуває у власності або знаходиться в оренді підприємства/підприємця, тощо) - зазначити яке майно є власним, а яке орендованим, в тому числі інвестиційний план оновлення інвентарю та транспорту на період дії договору.

 Про досвід роботи учасника з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, ремонту житлового фонду або будівництва (з дати зміни КВЕДу, що регламентує будівництво та обслуговування будинків).

 Інформація про працівників (ПІБ, кваліфікація, стаж роботи,).

   Для юридичних осіб (крім новостворених):

Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан) форма № 1 -  за останній звітній рік та на час надання  пропозицій.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма № 2 - за період, визначений пунктом 7.

Звіт про власний капітал – форма № 4 – за період, визначений пунктом 7.

Звіт про рух грошових коштів форма № 3 – за період, визначений пунктом 7.

 Документи, що не передбачені законодавством: для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі конкурсних пропозиції та не вимагаються під час проведення конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція подається на паперових носіях та на електронному носії.

5.  Дату огляду об’єктів конкурсу та доступу до них: Огляд об’єктів конкурсу здійснюється комісійно щоденно з 10.00 до 15.00 за заявкою учасника конкурсу.

6. Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за посиланням;

 7. Способи та місце отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його  учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

Please publish modules in offcanvas position.