ПРОТОКОЛ БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ БРОДІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ"

ПРОТОКОЛ БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ БРОДІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ"

Понеділок, 02 листопада 2020 11:39

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

                            (дата проведення місцевих виборів)

 

Примірник __

 

ПРОТОКОЛ

 

БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З

ВИБОРІВ БРОДІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

    (назва посади сільського/селищного/міського голови)

В ЄДИНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

 

 

 

Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої – п’ятої статті 268 Виборчого кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою "Уточнений") дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної
виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці 
в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії

30944

(цифрами)

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями

31036

(цифрами)

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями

17419

(цифрами)

4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільцях

30739

(цифрами)

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені

13617

(цифрами)

6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях

0

(цифрами)

7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні

13617

(цифрами)

8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними

150

(цифрами)

 

 

9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського/селищного/ міського голови:

 

з/п

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата на посаду сільського/селищного/міського голови

(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Кількість голосів виборців,

поданих за кандидата на посаду

сільського/селищного/міського голови

(цифрами)

1

Белей Анатолій Андрійович

10073

2

Кравчук Ольга Анатолівна

312

3

Підгрушна Віра Семенівна

174

4

Ступак Володимир Олегович

871

5

Шайдулліна Ольга Василівна

1351

6

Шира Степан Васильович

686

 

10) найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрали кандидати на посаду сільського/селищного/міського голови:

 

 

№ з/п

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)

кандидата на посаду сільського/селищного/міського голови

Кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду сільського/селищного/ міського голови

(цифрами)

Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата на посаду сільського/ селищного/міського голови, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні в єдиному одномандатному виборчому окрузі

(цифрами)

1

Белей Анатолій Андрійович

10073

74.79

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Цей протокол складено у двох примірниках.

Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова
територіальної виборчої  комісії

   

 

Заступник голови
територіальної виборчої  комісії

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

Секретар
територіальної виборчої комісії

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Члени територіальної виборчої  комісії,
присутні на засіданні:

 

           

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

           
             
             
             
             
             

                                                                      МП

"___"________ 20___ року, "____" год "____" хв

(дата і час підписання протоколу)

 

 

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів сільського/селищного/міського голови:

кандидати на посаду сільського/селищного/міського голови:

 

 

           

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

           
             
             
             
             

 

довірені особи кандидатів на посаду (сільського, селищного, міського) голови:

 

 

           

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

           
             
             
             
             
             
             

офіційні спостерігачі:

 

 

           

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

           
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

        

 

Примітки:

 

1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати голосування з виборів сільського, селищного, міського голови. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування з виборів сільського, селищного, міського голови. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.

3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

Please publish modules in offcanvas position.