Новини

Коротко про важливе: що таке нерозподілені земельні ділянки та невитребувані земельні частки (паї)

26/02/2019

 

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», Головне територіальне управління юстиції у Львівській області роз`яснює, що в Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», який набрав чинності з 1 січня 2019 року,  є чітке визначення, що таке нерозподілені земельні ділянки та невитребувані земельні частки (паї).

Нерозподіленою земельною ділянкою є земельна ділянка, яка відповідно до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) увійшла до площі земель, що підлягають розподілу, але відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок не була виділена власнику земельної частки (паю).

Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку, про що зазначається у договорі оренди земельної ділянки, а власники земельних часток (паїв) чи їх спадкоємці, які не взяли участі у розподілі земельних ділянок, повідомляються про результати проведеного розподілу земельних ділянок у письмовій формі цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або шляхом вручення відповідного повідомлення особисто, якщо відоме їх місцезнаходження.

ПАМ`ЯТКА: у випадку, якщо до 1 січня 2025 року власник НЕВИТРЕБУВАНОЇ земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.

За позовом власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь колективної власності така земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на місцевості) за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади (за наявності таких земель).

Протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребуваної земельної частки (паю), забороняється передача її у приватну власність (крім передачі її власнику невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємцям).

                                         

Консультація міністра

25/02/2019

Доброго дня! Ми з дружиною виховали двох дітей, нині вони вже дорослі і живуть окремо,  але  нам хочеться подарувати любов та тепло дитині з дитячого будинку. В Інтернеті міститься багато різної інформації, однак немає розуміння, що за чим робити,  куди звертатися та які документи необхідно зібрати?  Буду вдячний за поради.  

 З повагою, Сергій Стеценко

 

2

Що таке усиновлення?

Згідно з українським законодавством усиновлення  - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України (в цьому випадку усиновлення здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України).  

Хто підлягає усиновленню?

Усиновленню підлягають діти, які перебувають на обліку як: 

 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.

Хто може бути усиновлювачем?

Законодавством України визначено коло осіб, які можуть бути усиновлювачами:

 • дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
 • особа має бути старша за дитину  не менш як на 15 років.У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж 18 років;
 • подружжя;
 • особи, які проживають однією сім'єю;
 • якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.

При цьому кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, необмежена.

 

Чи є якісь переваги у праві на усиновлення?

Так, переважне право над іншими усиновити дитину має громадянин України, в сім'ї якого виховується дитина; який є родичем дитини; якщо усиновлювачем є чоловік матері або дружина батька дитини; якщо особа усиновлює одразу кількох дітей, які є братами та/або сестрами.

Крім того,  переважне право на усиновлення дитини має подружжя.

Як стати на облік потенційним усиновлювачам? 

Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей.  Щоб стати на облік потенційним усиновлювачам

потрібно подати:

 • заяву про взяття на облік як кандидатів в усиновлювачі; 
 • копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника;
 • довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС;
 • копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі);
 • висновок про стан здоров'я кожного заявника;
 • засвідчену нотаріальну письмову згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;
 • копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Що робить служба у справах дітей?

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства,  проводить бесіду із заявниками,  складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. У разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину. Служба у справах дітей готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Висновок подається в суд разом з іншими документами.

 

На що ще потрібно звернути увагу?

Усиновлення дитини здійснюється за письмовою згодою: батьків дитини, засвідченою нотаріально, піклувальників, опікунів або закладу охорони здоров’я чи навчального закладу, де перебуває дитина. Також усиновлення здійснюється і за згодою самої дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити

У разі відсутності дозволу опікуна, піклувальника на усиновлення дитини, така згода може бути надана органом опіки та піклування.

Суд своїм рішенням може постановити  проведення усиновлення без дозволу органу опіки і піклування,  якщо буде встановлено, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.

Роз'єднання братів і сестер при  усиновлені, не допускається.

 

Як звернутися до суду?

Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення.  Також до заяви додаються:

 • копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя;
 • медичний висновок про стан здоров’я заявника;
 • довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
 • документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
 • інші документи, визначені законодавством.

Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про усиновлення, сплачуються  заявником.

*Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішення суду про усиновлення.

 

Чи можна змінити прізвище та ім’я дитини після усиновлення? 

За окремим клопотанням заявника, суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини. Однак, дата народження дитини може бути змінена не більш, як на 6 місяців.

 

Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення ними 18 років.

Крім того, щороку протягом перших 3-х років після усиновлення дитини перевіряються  умови її проживання та виховання. В подальшому така перевірка здійснюватиметься один раз на 3 роки до досягнення дитиною 18 років.

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

Вітаємо з Днем народження

01/02/2019

Вітаємо з Днем народження

 

1 лютого свій ювілей святкує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр Іванович Єлиневський

Хай кожен новий день Вашого життя приносить лише добро, доля буде щедрою на успіх, а тепло і підтримка рідних, колег та друзів зігрівають Вашу душу! Нових Вам перемог, здійснення планів та сподівань. Міцного здоров’я на довгі роки, щастя, незрадливої удачі у Вашій роботі. Нехай у житті завжди буде радість, у справах – мудрість, у серці – доброта, а доля буде щедрою на дарунки, приносить добрі надії та втілює у життя всі заповітні мрії!

З повагою  міський голова                            Анатолій Белей

та колектив Бродівської міської ради

Графік роботи ТОВ "Бродівська управляюча компанія"

29/01/2019

ОГОЛОШЕННЯ!!!

 1. За результатами проведеного конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у м.Броди, на підставі протоколу засідання конкурсної комісії від 17 грудня 2018 року, виконавчий комітет міської ради вирішив призначити управителя багатоквартирних будинків у м.Броди ТзОВ «Бродівська управляюча компанія». Власники квартир p. 01 лютого 2019 року можуть отримати копію договору в офісі ТОВ «БУК».

               У зв’язку з цим необхідно власникам кожної квартири надати в офіс ТзОВ «БУК» вул. Юридика,17 (приміщення друкарні) копії наступних документів:

 • свідоцтво про право власності;
 • технічний паспорт;
 • будинкова книга.
 1. Також пільговикам необхідно надати копії документів:
 • посвідчення про пільгу;
 • паспорта;
 • ідентифікаційного коду;
 • довідку про реєстрацію з Єдиного реєстру пільговиків (управління праці та соціального захисту населення).

 

 

 

Графік роботи:

Пн-Чт                        09.00 - 18.00

Обідня перерва         13.00 - 14.00

Пт                               09.00 - 17.00

Прийом документів від громадян

та видача довідок:

Пн-Чт

10.00 - 12.30 //14.30 - 16.30

Пятниця – Неприйомний день

Запрошуємо на благодійний аукціон!

22/01/2019

Допоможемо разом!

Запрошуємо усіх небайдужих  долучитися до благодійного аукціону

Головна мета– збір коштів для лікування Юрія Максименка. 
Аукціон відбудеться  26 січня 2019 року об 11 год. у готелі «Любич», що по вул. 22 Січня 73А

Повідомлення про наміри змінити тариф на збирання перевезення та захоронення ТПВ.

09/01/2019

Повідомлення про наміри змінити тариф на збирання перевезення та    

                                   захоронення ТПВ.

                                                                    

       Керуючись п.2.5. «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово –комунальних послуг, структуру цін/ тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням їх необхідностіта та про врахування відповідної пропозиції територіальних громад» затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. №390 КП « Броди » доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги із збирання ,перевезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ )

      Розмір тарифу та його структура  (в розрахунку на 1 м куб.) на :

                                         Збирання, перевезення ТПВ                 Захоронення ТПВ

    1.Матеріальні витрати :-                       27,99 грн.                      8,47 грн.

    2.Заробітна плата працівників-            22,62 грн                       3,58 грн.

 1. Інші прямі витрати : 5,13 грн.                        0,79 грн.
 2. Загальновиробничі витрати 5,11 грн.                       2,07 грн.             
 3. Адміністративні витрати 8,57 грн.                      0,99 грн.
 4. Витрати на збут                             0,33 грн                       0,02 грн.

      Всього виробнича собівартість         69,75  грн.                  15,92грн.

  Прибуток на виробничу собівартість розраховується згідно порядку формування тарифів на послуги з вивезення ТПВ ,затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010.

     

Розрахунок тарифу на вивіз

Категорія споживачів  Вартість збирання    Рентабельність        Тариф з ПДВ

                                       перевезення  

    Населення                    69,75                         4,88 ( 7% )              89,56 грн.

   Бюджетні установи      69,75                         8,37 (12%)              93,74 грн.

   Інші споживачі              69,75                        10,46( 15%)             96,25 грн.

Розрахунок тарифу на захоронення

    Населення                     15,92                            1,11 (7%)                20,44грн.

  Бюджетні установи        15,92                            1,91 (12%)              21,40грн

 Інші споживачі                15,92                            2,39(12%)               21,97грн.

 Вартість збирання , перевезення  та захоронення 1  куб метра :

    Населення              110,00 грн.

Бюджетні установи   115,14 грн.

Інші споживачі          118,22 грн.

 Обгрунтування причин зміни тарифу

    Чинний тариф на послуги  збирання , перевезення та захоронення ТПВ із населення, підприємств , бюджетних установ та інших організацій  не відшкодовує фактичних витрат підприємства на їх виконання  . Причини перегляду тарифів : значне зростання цін на паливно – мастильні матеріали , а саме з 19,80 грн. за 1 літр на 28,80 грн. (на 45% )  та збільшення розміру  мінімальної  заробітна плата з 3200,00грн. на 3723,00 грн. ( 16,3 %) зростання цін на запчастини та матеріали для ремонту машин.

  Середня рентабельність по підприємстві становить 11,3 %

Вартість послуги для 1 мешканця багатоповерхового будинку -11,92грн.зПДВ/в місяць

Вартість послуги для 1 мешканця будинку з присадибною ділянкою -13,75грн./в місяць

  Періодичність надання послуг : за безконтейнерною схемою згідно укладених договорів один раз в тиждень , за контейнерною – по мірі накопичення контейнерів .

Відповідно до п.2.12зазначених правил зауваження  та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються  на протязі 14 календарних днів з дня опублікування в засобах масової інформації.Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу КП « Броди» м. Броди вул.. Залізнична 44

  Адміністрація КП « Броди»       

Розрахунок  тарифу на збирання та перевезення твердих  побутових відходів

Розрахунок  тарифу по захороненню  побутового сміття

ТАРИФИ  на послуги  КП « Броди »  із збирання  перевезення та захоронення      твердих побутових відходів          на послуги  КП « Броди »  із збирання  перевезення та захоронення      твердих побутових відходів         

 КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ  економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги із збирання, перевезення ТПВ

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги по захороненню побутових відходів

 

      

 

 

Відкритий лист міського голови Анатолія Белея депутатові Бродівської міської ради Степанові Ширі

09/01/2019

Шановний депутате міської ради! Вельмишановний о. Степане!

Приводом для написання цього листа став Ваш передріздвяний допис-репліка, зроблений у мережі Фейсбук 4 січня: «Таке враження, що Белей та його команда, втратили повагу до духовних цінностей громади та зневажають Різдвяні свята!!!» Так депутат прокоментував надіслане йому оголошення про засідання виконкому міської ради, призначене на 9 січня.
Я залишаю поза коментарями інші Ваші дописи у соцмережі, наприклад, щодо проблем із розчищенням доріг у місті, бо визнаю, що ці проблеми існують та намагаюсь їх вирішити у співпраці з нашими комунальниками. Але те, що депутат Шира С. В. звинувачує не лише мене, а й мою команду –  апарат  виконавчого комітету Бродівської міської ради у зневазі до одного з найбільших свят у році - Різдва, інакше як неправдою, упередженим та дуже суб'єктивним ставленням назвати не можу.
Що Вас так збентежило у тому, що призначено засідання виконкому міської ради на третій день Різдвяних свят, що треба було таким дописом зіпсувати святковий передріздвяний настрій багатьом людям та їхнім родинам?  Найперше, повідомляю, що питання, яке виноситься на засідання виконкому, стосується життєдіяльності одного з міських комунальних підприємств – КП «Бродиводоканал» - нам знову доводиться коригувати тариф згідно з підняттям ціни на електроенергію – з відповідним листом до нас звернулося комунальне підприємство. Про встановлення рентабельних тарифів на водопостачання і водовідведення у своїх рекомендаціях наголосили і німецькі експерти з м. Вольфратсгаузен. Це питання не терпить зволікання, оскільки ціни на електроенергію вже зросли з 1 січня, а закон вимагає провести громадське обговорення – це ще один місяць. Давайте визначатись, шановний депутате, чи місту потрібне ефективне водопостачальне підприємство, з безперебійним наданням  послуг належної якості?! Погодьтеся, що на даному етапі  врятувати його легше, ніж коли воно зайде в глухий кут або  взагалі  збанкрутує.
По-друге,  це хоч і святковий для християн, але для працюючих людей, у т. ч. і працівників органу місцевого самоврядування, яким є Бродівська міська рада  – звичайний робочий день.
 
Що вразило найбільше у цьому реченні-пості?  Ваша суб'єктивна думка- сумнів щодо шанобливого ставлення не лише з мого боку, а й працівників міської ради до великих релігійних, зокрема, Різдвяних,  свят.  Жодному із працівників міської ради не можна дорікнути тим, що він без належної поваги ставиться до духовних цінностей громади, а тим більше, «зневажливо», до Різдвяних свят.  Бо я впевнений, що усі працівники  -  віруючі люди, незалежно від того,  яку церкву вони  відвідують. Тому вважаю, що такі фрази-судження  є образливими не лише для мене, а й для працівників виконавчого комітету.
Подібні дописи-«шпильки» у соцмережах щодо мене особисто і працівників міської ради  на сторінці священика- депутата з'являються  досить часто (депутат Степан Шира інспектував дороги міста на Католицьке Різдво, отець Степан Шира виставив на загальний огляд вітальну листівку від міського голови Львова, а сьогодні кандидата у Президенти Андрія Садового, дорікнувши, що не  отримав персонального привітання від мера Бродів та ін.)
Нагадаю, що і Новорічні, і Різдвяні привітання ми розмістили на офіційному сайті Бродівської  міської ради та на нашій сторінці у мережі Фейсбук, які для того і створені, щоб вітання були доступні для всіх. До всіх бродівчан  ставлюся з великою повагою. Відтак, бажаю веселих і радісних Різдвяних свят.
Христос Рождається! Славімо Його!
З повагою, міський голова Анатолій Белей

Вітання з Різдвом Христовим

08/01/2019

Дорогі бродівчани, гості нашого міста, вірні усіх християнських конфесій! Міський голова Анатолій Белей, Бродівська міська рада та виконавчий комітет щиро вітають Вас з величним християнським святом - Різдвом Христовим!

У ці радісні святкові дні від щирого серця зичимо Вам щастя, добра і злагоди. Нехай Різдвяна зірка зігріє ваші серця, у яких хай завжди палає вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії! Бажаємо всім зустріти Різдво Христове у родинному та дружньому колі, в святковому настрої, зі світлими помислами та гарними задумами.

Ой ішла Колядка вулицями в місті,
У стрічках сріблястих, в світлому намисті.
Іскорки веселі на сніг розсипала,
„Божий син родився!” – усіх сповіщала

Христос народився!

Славімо його!

Please publish modules in offcanvas position.