Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Начальник відділу - Лящук Дмитро Євгенович

Тел.  (032 66) 4 22 31

Завдання та функції Відділу:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури, містобудування на території Бродівської територіальної громади.

Аналіз стану містобудівної документації, організація роботи з розроблення, оновлення, коригування містобудівної документації,  передбаченої законодавством.

Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду.

Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури відповідно до затвердженої містобудівної документації.

Організація робіт, пов'язаних із створенням і веденням містобудівного кадастру міста.

Інші питання містобудівної діяльності, визначені законом.

Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин земель комунальної власності в межах повноважень органів місцевого самоврядування.

Здійснення ефективного управління землями комунальної власності територіальних громад, що увійшли до складу Бродівської територіальної громади та іншими землями, які перебувають у віданні Бродівської міської ради.

Підготовка проектів рішень Бродівської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Бродівського міського голови з питань земельних відносин.

Підготовка проектів рішень Бродівської міської  ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності, зміну землекористування відповідно до Земельного кодексу України.

Підготовка договорів оренди землі щодо земельних ділянок наданих рішеннями міської ради в оренду, облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства.

Створення умов для раціонального і ефективного використання земель населених пунктів, що увійшли до складу громади.

Участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та визначення інвестиційно-привабливих земельних ділянок.

Участь у проведенні земельних аукціонів та конкурсів.

Розгляд звернень громадян, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу.

Ведення прийому громадян та надання консультацій з питань, що належить до компетенції Відділу.

Прийняття участі в роботі комісії з питань вирішення земельних спорів.

Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, надає пропозиції з цих питань.

Веде облік забезпеченості містобудівною документацією на території Бродівської   територіальної громади, вносить пропозиції, щодо необхідності розроблення, внесення змін до містобудівної документації.

Подає на затвердження міської ради відповідні місцеві містобудівні програми, містобудівну документацію Бродівської   територіальної громади.

У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації місцевого рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо  визначення території для містобудівних потреб.

Надає пропозиції в межах своїх повноважень щодо режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

Координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови на території міста та населених пунктів громади, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Створює у разі спроможності за рішенням виконавчого комітету міської ради архітектурно-містобудівну раду для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування, яка діє як дорадчий орган.

Забезпечує оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості, оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Організовує роботу з ведення містобудівного кадастру згідно з діючим законодавством.

Видає забудовникам в установленому законодавством порядку будівельні паспорти на розміщення і будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельних ділянок на території Бродівської територіальної громади.

Видає в установленому законодавством паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та .

Видає в установленому законодавством порядку містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва.

Готовить проекти рішень міськвиконкому про присвоєння адреси об'єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.

Регулює в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому законодавством діяльність з розміщення зовнішньої реклами та готовить проекти рішень міськвиконкому про  надання дозволу на її розміщення на території Бродівської  територіальної громади.

Надає пропозиції до переліку земельних ділянок, призначених для продажу або передачі в оренду на земельних аукціонах, торгах, конкурсах.

Надає висновки щодо розгляду проектів землеустрою (за наявності повноважень).

Організовує в установленому законодавством порядку архітектурні і містобудівні конкурси.

Надає в межах своїх повноважень викопіювання з топографічної основи населених пунктів Бродівської   територіальної громади для містобудівних потреб.

В межах повноважень, визначених законодавством, готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, видає накази з основної діяльності відділу.

Готує проекти договорів на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу.

Забезпечує внесення відомостей про надані містобудівні умови та обмеження до реєстру містобудівних умов та обмежень на офіційному веб-сайті міської ради.

Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідні заходи.

Виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

Реалізовує державну політику у сфері регулювання земельних відносин земель комунальної власності в межах повноважень органів місцевого самоврядування.

Здійснює  управління землями комунальної власності територіальних громад, що увійшли до складу Бродівської територіальної громади та іншими землями, які перебувають у віданні Бродівської міської ради.

Приймає участь у підготовці проектів рішень Бродівської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Бродівського міського голови з питань земельних відносин.

Приймає участь у підготовці рішень Бродівської міської  ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності, зміну землекористування відповідно до Земельного кодексу України.

Приймає участь у підготовці договорів оренди землі щодо земельних ділянок наданих рішеннями міської ради в оренду, облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства.

Створює умови для раціонального і ефективного використання земель населених пунктів, що увійшли до складу громади.

Приймає участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та визначення інвестиційно-привабливих земельних ділянок.

Приймає участь у   проведенні земельних аукціонів та конкурсів.

Розглядає звернення громадян, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу.

Веде прийом громадян та надання консультацій з питань, що належить до компетенції Відділу.

Приймає участі в роботі комісії з питань вирішення земельних спорів.

Please publish modules in offcanvas position.