Відділ інформаційно-аналітичної діяльності та комунікації з громадянами

Відділ інформаційно-аналітичної діяльності та комунікації з громадянами

Відділ інформаційно-аналітичної діяльності та комунікації з громадянами

Начальник відділу - Островська Мирослава Йосипівна

Тел (032 66) 4 22 31

Завдання та функції Відділу:

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Бродівської міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, посадових осіб;

Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова;

Забезпечення проведення державної політики в інформаційній сфері Бродівської міської територіальної громади;

Співпраця із засобами масової інформації різних форм власності;

Створення умов для розвитку інформаційної  сфери на території громади;

Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів на території громади;

Проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

Сприяння у встановленому законом порядку виконавчим органам Бродівської міської ради та її виконавчого комітету, комунальним підприємствам, установам та закладам у висвітленні їх діяльності у засобах масової інформації;

Вивчення громадської думки шляхом соціологічних опитувань та експертних оцінок при вирішенні питань, що мають суспільну значимість;

Сприяння виконавчим органам Бродівської міської ради в оприлюдненні суспільно важливої інформації на офіційному веб-сайті Бродівської міської ради, проведення постійного контролю за інформаційним наповненням офіційного веб-сайту Бродівської міської ради;

Забезпечення постійної інтерактивної комунікації Бродівської міської ради та її виконавчого комітету з громадськістю та мешканцями громади через офіційний веб-сайт Бродівської міської ради та інші інструменти комунікацій;

Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Бродівської міської територіальної громади, що стосується розвитку інформаційної сфери громади;

Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань реалізації своїх повноважень;

Бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесіях міської ради та під час процедур публічного звітування перед громадою4

Забезпечує інформування керівництва області про головні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя Бродівської міської територіальної громади;

Бере участь у підготовці та проведенні в громаді соціологічних досліджень та вивченні громадської думки населення;

Забезпечує інформаційне наповнення сторінок  офіційного веб-сайту Бродівської міської ради та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, технічний розвиток Бродівської  міської  територіальної громади;

Забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Бродівської  міської ради і сприяє розміщенню в місцевих засобах масової інформації нормативних актів та проектів нормативних актів Бродівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та проектів розпоряджень міського голови та коментарів до них з метою обговорення широкими колами громадськості;

Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції та компетенції Відділу;

Готує самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Львівській обласній державній адміністрації;

Надає засобам масової інформації всіх форм власності методичну, організаційну та консультаційну допомогу;

Розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію міського голови з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;

Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

Забезпечує проведення відповідно до компетенції науково-практичних конференцій, засідань за «круглим столом», інших заходів, спрямованих на взаємодію з громадськістю;

Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань реалізації своїх повноважень;

Сприяє висвітленню засобами масової інформації міста діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Бродівської  міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та закладів комунальної форми власності;

Сприяє в організації інтерв'ю у друкованих ЗМІ, а також виступи по радіо і телебаченню міського голови, секретаря ради, заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради, інших посадових осіб та депутатів міської ради;

Виконує інші завдання та функції покладені на нього відповідними рішеннями виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, прийнятими та виданими у межах компетенції та чинного законодавства.

Please publish modules in offcanvas position.