Відділ правового забезпечення та виявлення корупції

Відділ правового забезпечення та виявлення корупції

Відділ правового забезпечення та виявлення корупції

Начальник відділу - Повшак Марія Петрівна

Тел. (032 66) 4 22 31

Завдання та функції Відділу:

Відділ виконує завдання уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Бродівської міської ради.

Основними завданнями Відділу є:

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів під час виконання покладених на виконавчих комітет Бродівської міської ради завдань;

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

У частині правового забезпечення:

забезпечує правильне застосування нормативно-правових актів та інших документів, подає міському голові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю виконавчого комітету Бродівської міської ради;

розробляє та бере участь у розробленні проектів актів з питань, що належать до компетенції Відділу;

переглядає разом  із структурними підрозділами апарату виконавчого комітету Бродівської міської ради акти та інші документи виконавчого комітету Бродівської міської ради, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

інформує міського голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів виконавчого комітету Бродівської міської ради, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

бере участь у роботі, пов'язаній з укладенням договорів (контрактів);

здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, готує рекомендації щодо приведення договорів у відповідність з вимогами законодавства;

надає правові консультації з питань, що належать до компетенції виконавчого комітету Бродівської міської ради, а також за дорученням міського розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

здійснює процесуальне представництво інтересів Бродівської міської ради, виконавчого комітету Бродівської міської ради в судах без додаткового уповноваження;

здійснює повноваження структурного підрозділу, відповідального за реалізацію державної регуляторної політики.

У частині запобігання та виявлення корупції:

розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

надає іншим структурним підрозділам Бродівської міської ради та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Бродівської міської ради та її виконавчих органів, інформує в установленому порядку про такі факти міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

веде облік працівників виконавчого комітету Бродівської міської ради та її виконавчих органів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчого комітету Бродівської міської ради та її виконавчих органів до вчинення корупційних правопорушень.

 

Please publish modules in offcanvas position.