Відділ управління персоналом

Відділ управління персоналом

Відділ управління персоналом

Начальник відділу - Матвійчук Наталія Анатоліївна

Тел. (032 66) 4 22 09

Завдання та функції Відділу:

Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань трудового законодавства;

Формування якісного кадрового складу органів місцевого самоврядування для ефективного вирішення ними своїх завдань;

Забезпечення розвитку персоналу, його мотивації до ефективної роботи, можливостей професійної самореалізації;

Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

Документальне оформлення вступу на службу в органи місцевого самоврядування, її проходження та припинення.

Організовує, координує кадрову роботу у виконавчих органах міської ради, у виконавчому комітеті, в основі якої покладено принципи демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, постійне навчання працівників, заохочення їх до службової кар’єри. 

Здійснює організаційну роботу щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

Веде звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування.

Здійснює у виконавчих органах міської ради, апараті міської ради та її виконавчого комітету організаційно-методичне керівництво проведення атестацій, щорічних оцінок, формування кадрового резерву, вносить пропозиції міському голові щодо їх вдосконалення.

Забезпечує організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

Здійснює необхідні заходи щодо організації конкурсного відбору осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчих органах міської ради, апараті міської ради та її виконавчого комітету, приймає від претендентів відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, попереджує конкурсантів про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування, ознайомлює з Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює проведення атестації та щорічних оцінок у виконавчих органах міської ради, апараті міської ради та її виконавчому комітеті.

Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування, готує разом з керівниками виконавчих органів міської ради документи для організації стажування кадрів, здійснює контроль за його проведенням.

Формує вимоги щодо компетенції та кваліфікації посадових осіб у відповідності до займаних посад.

Вживає заходів щодо підтримки корпоративної культури, а також формування іміджу та престижу служби в органах місцевого самоврядування.

Розробляє рекомендації та пропозиції ефективних форм матеріального і морального стимулювання персоналу до виконання функціональних повноважень.

Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників.

Оформляє документи про складення Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить відповідні записи до трудових книжок.

Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданню відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників.

У межах своєї компетенції здійснює заходи по забезпеченню трудової дисципліни, оформлює документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ та контрактів (договорів) посадових осіб місцевого самоврядування.

Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника.

Готує проекти та зберігає розпорядження міського голови з особового складу (кадрових питань), про відпустки.

Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами електронних декларацій (декларування доходів).

Здійснює облік військовозобов’язаних, призовників та бронювання військовозобов’язаних.

 

Please publish modules in offcanvas position.