Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи

Начальник відділу - Олійник Валерій Богданович

Тел. (032 66) 4 22 09

Завдання та функції Відділу:

 Основні завдання Відділу полягають в реалізації повноважень виконавчого органу Бродівської міської ради в галузі організації та здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, оборонної роботи, а також підтриманні  дієвої  взаємодії  з  правоохоронними  органами  з питань охорони  громадського порядку та профілактики злочинності на території міста та міської територіальної  громади(далі-міської ТГ).

Відділ реалізуючи політику органу місцевого самоврядування в даній сфері, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

З питань оборонної роботи:

Сприяння втіленню державної політики та виконанню законодавства з питань оборонної роботи, здійсненню заходів військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до виконання військового обов’язку, проведенню військових навчальних зборів та проходженню громадянами військової служби у Збройних Силах України.

Сприяння районному територіальному центру комплектування та  соціальної підтримки в організації, забезпеченні і проведенні заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міської ТГ.

Участь  в  організації  та  контроль за виконанням заходів, що вживаються виконавчим комітетом міської ради з приписки юнаків до призовної  дільниці  Бродівського районного  територіального  центру комплектування та соціальної  підтримки  та призову громадян на строкову військову службу.

Сприяння районному територіальному центру комплектування та соціальної  підтримки  у  забезпеченні заходів, пов’язаних з організацією, перевіркою та контролем стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників  на  території  міста та міської ТГ, вжиття в  межах наданих повноважень заходів реагування на повідомлення районного  територіального  центру комплектування та соціальної  підтримки про порушення правил військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у виконавчому органі міської ради, комунальних  підприємствах міської ради та  на старостинських округах міської  ТГ.

Здійснення разом з районним  територіальним  центром  комплектування та соціальної  підтримки контролю за виконанням військово-транспортного обов’язку на підприємствах, в установах та організаціях міста та об’єднаної  територіальної громади, підготовкою транспортних засобів, призначених для передачі військовим формуванням з оголошенням  мобілізації та у воєнний час.

Сприяння встановленню та розвитку шефських зв’язків між трудовими колективами підприємств, установ, організацій та закладів міста і військовими частинами Бродівського гарнізону.

Встановлення і підтримка робочих зв’язків з командуванням Бродівського гарнізону, військових частин, сприяння за їх зверненнями у здійсненні заходів щодо вирішення адміністративних, соціальних, побутових та інших проблем щодо забезпечення їх службової діяльності у межах наданих повноважень і компетенції.

Участь за планом зонального штабу територіальної оборони у тренуваннях та спільних заходах з виконання завдань територіальної оборони міста.

З питань мобілізаційної підготовки та мобілізації:

Планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території  міської ТГ.

Забезпечення на території міської ТГ виконання завдань(замовлень) підприємствами, установами та організаціями, які  залучаються  виконавчим комітетом міської  ради до виконання завдань(замовлень).

Розроблення мобілізаційного  плану, довготермінові і річні програми мобілізаційної  підготовки.

Забезпечення на території  населених пунктів міської  ТГ  виконання  мобілізаційних  завдань(замовлень) підприємствами, установами та організаціями, які залучаються ними до  виконання цих завдань(замовлень).

Здійснення  під  час  мобілізації заходів щодо  переведення підприємств, установ та  організацій, які знаходяться на території  населених пунктів  міської ОТГ, на роботу в  умовах особливого  періоду.

Доведення  розпорядження про  виконання  мобілізаційних  завдань(замовлень) до  підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території  населених пунктів  міської ТГ і залучаються до  виконання  мобілізаційних завдань(замовлень), та укладання з  ними договорів (контрактів).

Керування та здійснення  контролю за  мобілізаційною  підготовкою підприємств, установ і організацій, які  залучаються  ними для  виконання  мобілізаційних завдань(замовлень).

Здійснення  контролю за створенням,  зберіганням та обслуговуванням  мобілізаційного  резерву матеріально-технічних і сировинних  ресурсів  на підприємствах, установах і організаціях,  що  перебувають  у  комунальній власності  або  залучаються  виконавчим  комітетом  міської  ради до  виконання мобілізаційних  завдань(замовлень).

Організація  під  час  мобілізації  в  установленому  порядку своєчасного  оповіщення  та  прибуття  громадян,  які  залучаються до  виконання  обов’язку щодо  мобілізації  на  укомплектування  військових  формувань, техніки  на  збірні  пункти та у  військові   частини, виділення  будівель,  споруд, транспортних  засобів і  техніки  і  надання  послуг Збройним  Силам України, іншим  військовим  формуванням, Оперативно-рятувальній  службі цивільного  захисту  відповідно до мобілізаційного  плану.

 Залучення громадян,  які  перебувають  у  запасі і не  призвані на  військову  службу або  не  залучені до  виконання обов’язків щодо мобілізації до  виконання  робіт,  які  мають  оборонний  характер.

Здійснення контролю  за  веденням  військового  обліку  військо-возобов’язаних  і  призовників на  території  населених  пунктів  міської  ТГ, бронюванням  військовозобов’язаних на період  мобілізації та на воєнний час.

Забезпечення на території  міської ТГ виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної  підготовки та мобілізації.

З питань взаємодії з правоохоронними органами:

Організація взаємодії з правоохоронними органами щодо забезпечення виконання у межах наданих повноважень вимог законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, рішень обласної  і міської рад, виконкому міської ради, розпоряджень голови облдержадміністрації та міського голови, інших нормативно-правових актів з питань профілактики злочинності та забезпечення конституційних прав і свобод громадян.

Участь у розробці міської програми сприяння діяльності правоохоронних органів  на території міста Броди та населених  пунктів міської ТГ, плануванні, організації та проведенні спільних заходів щодо виконання положень цієї програми.

Узагальнення інформації, що надходить від правоохоронних органів про стан злочинності  у місті та населених  пунктів міської  ТГ, а також підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян  стосовно фактів правопорушень, підготовка  за дорученням  міського голови пропозицій щодо заходів реагування.

Підготовка проектів рішень міської ради та виконкому міської ради щодо заходів з профілактики злочинності у місті, покращення стану матеріально-технічного забезпечення правоохоронної діяльності в обсягах міської програми сприяння діяльності правоохоронним органам на території міста Броди та населених  пунктів міської  ТГ.

Сприяння  органам Національної  поліції  у межах наданих повноважень і компетенції щодо вирішення поточних проблем забезпечення їх службової діяльності.

Координація роботи громадських формувань з охорони громадського порядку міста (далі-громадські формування), сприяння у межах своєї компетенції їх діяльності, кадровому і матеріально-технічному забезпеченню, розгляд у встановленому порядку пропозицій зазначених формувань щодо поліпшення стану громадського порядку у місті та вжиття відповідних заходів реагування, організація регулярного звітування керівників громадських формувань про проведені заходи.

З  питань  цивільного  захисту:

Забезпечення реалізації на території населених  пунктів міської ТГ державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям, своєчасного реагування на них та ліквідації їх наслідків.

Забезпечення створення і сталого функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

Розроблення і реалізація заходів підвищення готовності сил цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Координація діяльності органу виконавчої влади з підприємствами, установами та організаціями  усіх форм власності з питань цивільного захисту, управління підпорядкованими силами цивільного захисту.

Визначення основних напрямків роботи у сфері цивільного  захисту  населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх  наслідків.

Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та баз даних.

Інформування міського голови про стан цивільного захисту на території міської територіальної громади та виконання заходів щодо їх покращення.

Оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на  території міської ТГ, а також  радіаційного, хімічного, біологічного  захисту  населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.

Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією.

Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Організацію виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.

Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд.

Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.

Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.

Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності.

Забезпечення, розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

Здійснення  інших повноважень, передбачених законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Please publish modules in offcanvas position.